Vítejte v aplikaci MAPAVIN

Interaktivní webová aplikace a digitalizovaná mapa potenciálu spolupráce výzkumných organizací s podnikovou sférou

MAPAVIN usnadňuje výzkumným organizacím navázání spolupráce s podnikovou sférou

MAPAVIN umožňuje firmám nalézt vhodného partnera ke spolupráci z výzkumné sféry

Cíle tvorby MAPAVIN

Tvorba MAPAVIN byla vyvolána na základě poptávky podnikové a výzkumné sféry po přehledných a snadno dosažitelných informacích o možnostech vzájemné spolupráce a poskytování služeb. Cílem vytvoření interaktivního webového prostředí a digitalizované mapy je překlenout informační nedostatky o rozsahu dostupné výzkumné infrastruktury, které vnímá jak podniková, tak výzkumná sféra.

Funkcionality aplikace MAPAVIN

Aplikace MAPAWIN nabízí webové rozhraní, které podnikatelským subjektům zprostředkovává možnost vyhledat vhodné partnery z oblasti VaV a výzkumným organizacím nabídnout své výzkumné kapacity ke spolupráci s podnikovou sférou.

Hlavní funkcionality aplikace MAPAVIN pro výzkumné organizace (VO)

 • Nabídnout relevantní kapacity ke spolupráci s podniky (registrovat VO)
  • Prezentovat přístrojové vybavení vhodné ke spolupráci s podniky
  • Prezentovat konkrétní nabídky spolupráce (zapojení do projektu, nabídky smluvního a kolaborativního výzkumu)
  • Prezentovat novinky ve výzkumu relevantní pro podnikovou sféru
 • Sledovat poptávky po spolupráci ze strany firem v konkrétním oboru (sledovat poptávky firem)

Hlavní funkcionality aplikace MAPAVIN pro firmy

 • Prostřednictvím konkrétních informací zpřístupňuje kapacity, které výzkumné organizace nabízejí ke spolupráci s podnikovou sférou (vyhledávání kapacit)
  • Podmínky pro navázání spolupráce
  • Kontakty pro navázání spolupráce s konkrétními výzkumnými týmy
  • Rozsah výzkumné infrastruktury k využití
  • Přístrojové vybavení nabízené ke spolupráci s podniky a podmínky jeho využití
  • Konkrétní nabídky spolupráce (zapojení do projektů, kolaborativní a smluvní výzkum)
 • Zadávání poptávek po spolupráci ze strany samotných firem, které se dostanou přímo k VO podle zaměření výzkumu (zadat poptávku ke spolupráci)
 • Sledovat nabídky a možnosti spolupráce ze strany výzkumných organizací podle konkrétního oboru (sledovat nabídky VO)

 Kdo stojí za přípravou aplikace MAPAVIN

Jde o společným projekt Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s. a Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace, z.ú. v úzké spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Asociací výzkumných organizací. Aplikace MAPAVIN je vytvářena v rámci projektu podpořeného TA ČR v rámci výzvy ETA s názvem Aplikace výzkumných metod při systémové identifikaci potenciálu, nastavování a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou a výzkumnou infrastrukturou.

„Webová aplikace MAPAVIN byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.“

Registrace výzkumné organizace

Návod k registraci výzkumné organizace (VO) a zadávání dat do aplikace MAPAVIN: Návod k registraci a zadávání dat

Webová aplikace MAPAVIN byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.