Vítejte v aplikaci MAPAVIN

Interaktivní webová aplikace a digitalizovaná mapa potenciálu spolupráce výzkumných organizací s podnikovou sférou

Zapojte svou výzkumnou organizaci a její výzkumné programy do MAPAVIN pro navázání spolupráce s podnikovou sférou

Výzkumná organizace představuje organizaci s právní subjektivitou. V aplikaci MAPAVIN představuje nejvyšší úroveň pod kterou následně spadají konkrétní výzkumná pracoviště.

Zapojit se můžete ZDE: registrace výzkumné organizace

Aplikace MAPAVIN nabízí pro výzkumné organizace a výzkumné týmy prostředí k navázání spolupráce s podnikovou sférou. Rozsah dat, který je v rámci aplikace prezentován, byl sestaven na základě předchozího výzkumu a konzultací se zástupci podnikové i výzkumné sféry s cílem zajistit informace, které jsou relevantní pro podniky při respektování postupů na výzkumných organizacích. Důraz je položen na prezentaci konkrétních výzkumných pracovišť a výzkumných programů s potenciálem spolupráce s podnikovou sférou.

Při zadávání údajů za výzkumnou organizaci proto položte důraz na následující principy:

 • Hlavní zásadou je, že není třeba v aplikaci MAPAVIN popsat veškerou strukturu výzkumné organizace (VO). Důraz je třeba dát na ta pracoviště a výzkumné týmy, které mají potenciál spolupráce s aplikační sférou.
 • Základní úrovní členění dat za výzkumnou organizaci jsou výzkumná pracoviště, na které je navázáno konkrétní přístrojové vybavení
  • Toto členění bylo do MAPAVIN zařazeno kvůli specifikům a velikosti některých výzkumných organizací
  • Výzkumné pracoviště je chápáno jako ucelený útvar zastřešující výzkumnou činnost
  • Výzkumná organizace může mít jedno nebo více výzkumných pracovišť (např. u menších VO bude pravděpodobně jen jedno pracoviště)
 • Hlavní úrovní pro prezentaci možné spolupráce s aplikační sférou jsou konkrétní výzkumné programy (výzkumné týmy)
  • Na výzkumné týmy jsou navázány konkrétní nabídky spolupráce s aplikační sférou

Návod k registraci výzkumné organizace (VO) a zadávání dat do aplikace MAPAVIN: Návod k registraci a zadávání dat

Registrace výzkumné organizace

Bližší informace o aplikaci MAPAVIN

Webová aplikace MAPAVIN byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.