Ochrana osobních údajů

Zadávat informace za výzkumné organizace, pracoviště a programy v aplikaci MAPAVIN jsou oprávněny pouze osoby k tomu povolané ze strany příslušné organizace, za kterou vystupují.

Za veškeré informace zadané v rámci aplikace MAPAVIN zodpovídá příslušný pracovník organizace, který informace a osobní údaje zadal.

Kromě přístupových údajů nutných k registraci budou informace zadané v rámci aplikace MAPAVIN využity ke zveřejnění v profilu příslušné výzkumné organizaci, pracoviště a programu, a to včetně zadaných e-mailů, telefonů či adres na kontaktní osoby.

Správce aplikace MAPAVIN může se zadanými údaji dále nakládat pro účely analýz a výzkumu.

GDPR – Zásady ochrany osobních údajů a Cookie Policy

Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

Správcem aplikace MAPAVIN je společnost Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s., IČ 27116786, se sídlem Smetanovo nábřeží 195/5, Staré Město, 110 00 Praha, Česká republika a Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú. IČ 06243631, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, Česká republika.

Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně informujeme formou aktualit na našich webových stránkách nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“) a zákon č. 110 /2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Formulář výzkumné organizace a výzkumného pracoviště

Zadávat informace za výzkumné organizace, pracoviště a programy v aplikaci MAPAVIN jsou oprávněny pouze osoby k tomu povolané ze strany příslušné organizace, za kterou vystupují.

Za veškeré informace zadané v rámci aplikace MAPAVIN zodpovídá příslušný pracovník organizace, který informace a osobní údaje zadal.

Prostřednictvím kontaktního formuláře předáváte následující osobní údaje pro účely registrace:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa

Tyto informace slouží pouze pro účely registrace a přístupu do aplikace MAPAVIN. Tyto údaje nejsou dále předávány třetím stranám (vyjma zpracovatelů aplikace MAPAVIN) ani zveřejňovány.

Prostřednictvím kontaktního formuláře předáváte, kromě přístupových údajů nutných k registraci, tyto informace o kontaktních osobách:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefon

Kontaktní informace zadané v rámci aplikace MAPAVIN budou využity ke zveřejnění v profilu příslušné výzkumné organizaci, pracoviště a výzkumných programech. Uvedením příslušných informací ve formuláři dáváte souhlas k jejich následnému zveřejnění v aplikaci MAPAVIN.

Zpracovatelé aplikace MAPAVIN

Poskytovat všechny služby nemůžeme zvládnout sami, a proto využíváme služby dalších firem, které jsou v roli zpracovatelů vašich osobních údajů.

Správce aplikace MAPAVIN využívá pouze zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření.  K tomu, aby zpracování, na němž se mají pro správce aplikace podílet, splňovalo požadavky právních předpisů v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů a aby byla zajištěna ochrana Vašich práv, jsou za tím účelem uzavřeny písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, ve kterých je kladen důraz na zabezpečení Vašich osobních údajů a na záruky pro procesy zpracování osobních údajů u zpracovatelů.Na vyžádání (prostřednictvím kontaktního formuláře, případně na emailu mares@vupi.cz vám detailní informace o zpracovatelích poskytneme. 

Pomoc při nakládání s osobními údaji a práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem č. 110 /2019 Sb., zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

 • Požádat o vysvětlení e-mailem zaslaným na adresu mares@vupi.cz,
 • Vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu mares@vupi.cz,
 • Požadovat e-mailem na adrese mares@vupi.cz, abychom vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování vašich osobních údajů, a my vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme,
 • Požádat o výmaz všech osobních údajů, které o vás zpracováváme,
 • Požádat o poskytnutí všech osobních údajů, které o vám zpracováváme,
 • Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s jakýmkoli dotazem týkající se ochrany osobních údajů.

Další ustanovení o ochraně osobních údajů

Při zpracování osobních údajů správce aplikace postupuje vždy tak, aby Vaše údaje byly maximálně zabezpečeny a aby nemohly být zneužity. Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

Během zpracování osobních údajů dbáme na zajištění důvěrnosti a integritu vašich osobních údajů. Naše systémy využívají nejmodernější bezpečnostní algoritmy a jsou pravidelně zálohovány, nicméně v případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás upozorníme e-mailem.     

Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytneme uživateli součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sama společnost však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

Závěrečná ustanovení

Veškeré soukromě-právní vztahy, vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů, vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností, jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 10. 2. 2020.

Cookie policy

 • pro web www.mapavin.cz

Co jsou to cookies

Cookies jsou drobné textové dokumenty, vytvořené webovou stránkou, které jsou ukládány na zařízení uživatelů a návštěvníků webu ubk.cz pomocí prohlížeče. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů. Informace obsažená v cookies je anonymní, neobsahuje citlivé údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby. Cookies využívá většina webových stránek.

Jaké se dělí cookies

Cookies se dělí dle doby, na kterou jsou ukládány na dlouhodobé a krátkodobé. Dále dle strany, která cookies využívá na cookies ukládané samotnou webovou stránkou (cookies první strany) a na cookies třetích stran, které jsou využity pro aplikace a služby třetích stran.

Krátkodobé jsou vymazány z vašeho prohlížeče poté, co ho zavřete. Dlouhodobé jsou ve vašem prohlížeči uchovávány. Vymazány jsou až po určité době, v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče.

Cookies první strany, jsou vytvářené a ukládané samotným webem a mohou být nezbytné pro fungování dané stránky či její částí. Jsou navázané ke konkrétní doméně provozovatele webu. Jsou jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Cookies třetích stran jsou napojeny na webové stránky třetích stran. Jedná se o funkční nástroj obvykle využívaný k cílené reklamě.

Jaké cookies používáme

Do vašeho prohlížeče můžeme ukládat některé nebo všechny soubory cookie popsané níže. Soubory cookie uložené v prohlížeči můžete zobrazit a spravovat ve vašem prohlížeči (prohlížeče pro mobilní zařízení tuto možnost nabízet nemusí).

Technické cookies - jedná se o námi vytvářené krátkodobé cookies sloužící k správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

Google Analytics - jedná se o analytický nástroj vytvářející dlouhodobé cookies třetích stran. Tento nástroj je využíván na velkém množství webových stránek a slouží k získávání statistických údajů a optimalizaci fungování webu.

YouTube - YouTube využívá cookies pro správnou funkčnosti videí, která vkládáme na naše stránky.

Google (doubleclick.net, gstatic.com) -

viz https://policies.google.com/technologies/types?hl=cs

Jak můžete zakázat či omezit užívání cookies

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.