Přístroj

Název přístroje
950 MHz NMR spektrometr s kryosondou pro spektroskopii vysokého rozlišení v kapalinách
Technické označení přístroje
Bruker 950 us2
Konkrétní využití
4 RF kanály; 5 mm trojrezonanční (1H-13C-15N) inverzní kryosonda s chlazenými předzesilovači (1H, 13C); rozsah teplot vzorku −40C až 80C
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Kontrola kvality, identifikace látek
Podmínky využití přístroje třetí stranou
Přes rezervační systém sdílených laboratoří
Přenositelný přístroj
Ne