Přístroj

Název přístroje
850 MHz NMR spektrometr pro spektroskopii vysokého rozlišení v kapalinách
Technické označení přístroje
Bruker Avance III HD
Konkrétní využití
4 RF kanály; 5 mm trojrezonanční (1H/19F-13C-15N) inverzní kryosonda s chlazenými předzesilovači (1H, 13C); rozsah teplot vzorku 0C až 135C
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Kontrola kvality, identifikace látek
Podmínky využití přístroje třetí stranou
Přes rezervační systém sdílených laboratoří
Přenositelný přístroj
Ne