Přístroj

Název přístroje
700 MHz NMR spektrometr pro měření spekter biomolekul
Technické označení přístroje
Bruker Avance III HD
Konkrétní využití
4 RF kanály; 5 mm trojrezonanční (1H-13C-15N) inverzní kryosonda optimalizovaná pro 13C detekci s chlazenými předzesilovači (1H, 13C, 15N); rozsah teplot vzorku −40C až 80C
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Struktura a dynamika biomolekul s využitím NMR
Podmínky využití přístroje třetí stranou
Přes rezervační systém sdílených laboratoří
Přenositelný přístroj
Ne