Přístroj

Název přístroje
700 MHz NMR spektrometr pro měření vzorků v kapalinách a pevné fázi
Technické označení přístroje
Bruker Avance III HD
Konkrétní využití
4 RF kanály; vybavený 5 mm duální širokopásmovou sondou, 5 mm duální inverzní širokopásmovou sondou, 1,7 mm trojrezonanční (1H-13C-15N) sondou, 3,2 mm trojrezonanční (1H-13C-15N) MAS sondou pro měření vzorků v pevné fázi a 4 mm duální CP/MAS sondou pro měření vzorků v pevné fázi
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
NMR analýza v pevné fázi i v kapalinách
Podmínky využití přístroje třetí stranou
Přes rezervační systém sdílených laboratoří
Přenositelný přístroj
Ne