Přístroje

 s klíčový slovem 

analytika

Logo organizace

Heliový pyknometr

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Měření hustoty sypkých materiálů.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.
Logo organizace

ICP-OES (inductively coupled plasma optical emission spectrometry)

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Stanovení prvků v kapalinách.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.
Logo organizace

Iontová chromatografie

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Aniontová chromatografie (CL, F-, Br-, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-). Pouze pitné a povrchové vody.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.
Logo organizace

Izotachoforéza

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Stanovení iontových látek ve vodných vzorcích (organických kyselin, anorganických aniontů, amonných iontů ap.)
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.
Logo organizace

Izotachoforéza

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Stanovení iontových látek ve vodných vzorcích (organických kyselin, anorganických aniontů, amonných iontů ap.)
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.
Logo organizace

Laboratorní jednotka membránové separace směsi plynů

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Laboratorní jednotka pro komplexní charakterizaci procesu membránové separace s užitím vlastní připravené směsi plynů a modulu s dutými vlákny.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků. Návrhy membránové technologie. Charakterizace permeančních vlastností membrán.
Logo organizace

Laboratorní jednotka mísení kapalin a plynů

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Laboratorní jednotka pro přípravu vlastní definované směsi plynů a kapaliny s možností kontinuální analýzy připravené směsi.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků plynné směsi. Příprava definované vysokotlaké směsi organických a anorganických plynů a kapalin s možností řízení teploty.
Logo organizace

MAX Rapid N

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Pro stanovení celkového dusíku a bílkovin.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.
Logo organizace

Mikrovlnný rozklad

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Rozklad pevných látek pomocí směsi kyselin a peroxidu vodíku pro následnou analýzu ICP-OES.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.
Logo organizace

Polarimetr

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Přístroj určený k měření úhlu otočení roviny polarizovaného světla při průchodu opticky aktivní látkou. Např. měření laktózy v syrovátce.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.
Logo organizace

Porometr 3G Z

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Zjištění velikosti pórů.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.
Logo organizace

Přístroj pro stanovení distribuce velikosti částic

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Metoda vhodná pro měření velikosti částic vzorku mokrou i suchou metodou v submikronové oblasti.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.
Logo organizace

Přístroj pro stanovení distribuce velikosti částic

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Metoda vhodná pro měření velikosti částic vzorků suchou metodou v submikronové oblasti.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.
Logo organizace

Spektrofotometr

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Fotometrické stanovení analytů ve vodách pomocí analytických setů (např. NH4+, CHSKCr )
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.
Logo organizace

Spektrometr

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Absorpce infračerveného záření při průchodu vzorkem - měření UV-VIS, NIR, IR, FAR, Ramanova spektra - vzorky pouze kapalné a pevné.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.
Logo organizace

Termoreaktor pro zahřívání

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Pro zahřívání vzorků
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.
Logo organizace

Termováhy

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Pro zjištění obsahu vody nebo sušiny ve vzorku.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.
Logo organizace

Titrátor

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Stanovení koncentrace analytu ve vzorku titrační metodou.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.