Výzkumná organizace

Logo organizace
Název
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
IČO
25271121
Právní forma
POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku
Popis
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území ČR jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků.

Podřazená pracoviště

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné pracoviše

Výzkumné programy v podřazených pracovištích

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné programy
Všechny výzkumné organizace