Výzkumná organizace

Logo organizace
Název
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
IČO
00027049
Právní forma
VVI - Veřejná výzkumná instituce
Popis
Předmětem hlavní činnosti VUMOP je základní a aplikovaný výzkum v oblasti přírodních, technických a společenských věd se zaměřením na vědní obory komplexních meliorací, pedologie, využití krajiny a informačních technologií.

Podřazená pracoviště

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné pracoviše

Výzkumné programy v podřazených pracovištích

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné programy
Všechny výzkumné organizace