Výzkumné programy

 s klíčový slovem 

fem

Logo organizace

Charakterizace plechů a materiálové modely

COMTES FHT a.s.
Charakterizace plechů a materiálové modely
Civil engineering, Materials engineering, Mechanical engineering, Other engineering and technologies
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 1
Výpočetní server Intel
Počet možností spolupráce (celkem): 1
Vývoj a výzkum je zaměřen na základní a pokročilou charakterizaci plechů pomocí mechanických zkoušek při různých stavech zatěžování. Na základě mechanických zkoušek je následně sestaven a ověřen materiálový model, který slouží jako vstup do numerických výpočtů.
Logo organizace

Vývoj a výzkum konstrukčních celků a simulace výrobních procesů

COMTES FHT a.s.
Konstrukce a simulace výrobních procesů
Materials engineering, Mechanical engineering
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 1
Výpočetní server AMD
Počet možností spolupráce (celkem): 1
Vývoj a výzkum je zaměřen na konstrukční návrhy celků a jejich ověření pomocí numerických simulací: - simulace výrobních procesů - statické výpočty - dynamické výpočty - sdružené výpočty (pevnostně- teplotně, teplotně-indukční) - optimalizace
Logo organizace

Vývoj a výzkum v oblasti aditivních technologií

COMTES FHT a.s.
Aditivní výroba
Materials engineering, Mechanical engineering, Other engineering and technologies
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 2
3D tiskárna na kovy - DED technologie, 3D tiskárna na kovy - SLM technologie
Počet možností spolupráce (celkem): 0
Vývoj a výzkum v oblasti aditivních technologií obsahuje celý proces od návrhu pomocí MKP (FEM), topologickou optimalizaci, vlastní aditivní výrobu, tepelné zpracování a následné analýzy mechanických vlastností a mikrostruktury. Program je zaměřený především na technologii přímé depozice (DED). Cílem je hledat nové směry v povrchových vrstvách se speciálními vlastnostmi a vývoj heterogenních materiálů.